FINLAND

Kontaktuppgifter

Tina Nylund
VD
+358 44 231 4089
tina.nylund@pple.fi

 

Christoffer Sirén
Rekryteringskonsult
+358 41 310 4847
christoffer.siren@pple.fi

Om oss

The People Company, eller kort och gott PPLE, är ett innovativt och framåtsträvande tjänsteföretag med fokus på kompetensförmedling. Vårt primära verksamhetsområde är Österbotten. Vår erfarenhet av personaltjänster, rekrytering & förmedling sträcker sig tillbaka över ett årtionde.

 

Vi har en tydlig värdegrund som genomsyrar hela vår verksamhet – människan och ett gott personligt bemötande är i fokus. Vi vill genom våra tjänster bidra till ett hållbart arbets- och näringsliv som möjliggör att både människor och företag kan fortsätta utvecklas och växa.

 

Oberoende av om du är arbetssökande, arbetstagare eller kundföretag är vi din trygga samarbetspart i alla ärenden.