FINLAND

Yhteystiedot

Tina Nylund
TJ
+358 44 231 4089
tina.nylund@pple.fi

Palvelumme

Osaamisemme kattaa useita eri alueita. Lue lisää siitä, miten sinä hyötyisit tarjoamistamme palveluista.

Tavanomaisen rekrytointimenettelyn avoimella haulla sanotaan vievän 50–150 tuntia. Yrittäjän kannalta kyse on arvokkaasta työajasta, jonka voisi käyttää liiketoiminnan pyörittämiseen.

 

Arvojensa ja HPL-jäsenyytensä velvoittamana PPLE pyrkii aina positiiviseen ja syrjimättömään rekrytointimenettelyyn, jossa painopistealueita ovat osaaminen ja soveltuvuus. Etsimme eri kanavien kautta uusia, asiakkaan vaatimusten mukaisia, työntekijöitä. Meillä on hyvät alueelliset ja kansalliset verkostot

sekä kansainväliset yhteydet eri maihin. Lopullisen valinnan seulomistamme ehdokkaista teet aina sinä. Yrittäjänä sinun ei todellakaan tarvitse venyä kaikkeen itse, me autamme sinua.

 

Työlupa-asiat ja yhteisöön integroituminen kuuluvat myös asiantuntija-aloihimme.

Tarvitsetko lisää työntekijöitä? Suuri projekti, työhuippu tai sijaisten tai korvaajien tarvetta? Hyvä ratkaisu voi olla palkata työntekijöitä lyhyemmäksi tai pidemmäksi ajaksi. PPLE hoitaa kaikki työnantajalle kuuluvat tehtävät, kuten sopimukset, palkat, työterveyshuollon, vakuutukset jne.

 

Asiakasyrityksenä huolehdit töiden johtamisesta työpaikalla, ja saat vain yhteisellä palvelusopimuksella sopimamme kuukausimaksun maksettavaksi. Tehtävien luonteesta riippuen etsimme työntekijöitä avoimen sovelluksen tai rekisteriemme kautta.

 

Arvojemme ja HPL-suuntaviivojen mukaisesti näemme jokaisen työntekijän yksilönä ja työskentelemme kestävän työelämän puolesta kaikkien osapuolten hyväksi. Noudatamme työehtosopimusten ja voimassa olevan lainsäädännön mukaista palkkapolitiikkaa.

 

Itse voit keskittyä täysin liiketoimintasi hoitamiseen, me puolestamme hoidamme henkilöstöresurssit. Olemme tukenasi koko sopimuskauden ajan.

Oletko siinä käsityksessä, että ulkomaisen henkilöstön/kausityöntekijöiden rekrytointimenettely on monimutkaista? Ymmärrämme sinua täysin! Tarvittavien lupien ja liitteiden selvittäminen voi olla työlästä sekä työnantajalle että potentiaaliselle työntekijälle. Meillä on kokemusta maahanmuuttoasioista, ja voimme käsitellä menettelyn puolestasi alusta loppuun tai vain sen osan, jossa tarvitset apua.

 

Integroituminen yhteisöön / uusien työntekijöiden sopeutuminen paikkakunnalle on edellytys työelämässä menestymiselle, viihtymiselle tai siihen palaamiselle. Asiat, joita pidämme itsestäänselvyyksinä, voivat olla täysin tuntemattomia toisesta paikasta tai maasta tulevalle. Varmistamme, että työntekijäsi saavat seudulla parhaan mahdollisen alun ja voivat siten antaa täyden panoksensa myös työtehtävissään.

Työssä menestymisen edellytyksenä on, että muilla elämän osa-alueilla kaikki on hyvin. Joltain muulta seudulta tai vieraasta maasta tulevalle uudelle työntekijälle tiedon hankkiminen ja jokapäiväisen elämän luominen uudessa paikassa on sekä haastavaa että aikaa vievää.

 

Tietoa maasta ja kaupungista, harrastusmahdollisuuksista ja -paikoista, ulkoilureiteistä tai parhaista rannoista, miten jätehuolto toimii, miten avataan pankkitili, miten rekisteröidytään kansaneläkelaitokseen ja terveydenhuoltoon, miten hankitaan verokortti, miten kirjasto toimii, millaisia ovat perinteet, tapahtumat, mikä on jokamiehenoikeus, miten ilmoittaudutaan kouluun ja päiväkotiin – esiin nousevien kysymysten luettelo on pitkä. Tarjoamme erilaisia, sinun ja työntekijöittesi tarpeiden mukaisia pakettiratkaisuja.

Automaation ja digitaalisten työkalujen käytön lisääntymisen myötä organisaatioon jäävien henkilöstöresurssien merkitys kasvaa entisestään. Hyvinvoiva henkilöstö suoriutuu paremmin. Yhteistoimintaan panostaminen maksaa itsensä takaisin työpaikkaviihtyvyyden ja hyvien tiimien muodossa. Rakennamme toiveittesi ja tarpeittesi mukaisia paketteja, joilla viet tiimiäsi eteenpäin ja jotka siten luovat lisäarvoa koko yritykselle.

 

Emme ole täysin varmoja, pidentääkö nauru elämää, mutta me PPLE:llä olemme varmoja, että se tekee hyvää työyhteisölle. Ota meihin yhteyttä, niin teemme tarjouksen!

Autamme sinua mielellämme erilaisten yritystapahtumien järjestämisessä, sekä yrityksen sisällä omalle henkilöstöllesi että asiakkaille, tällaisia voivat olla seminaarit, avoimet ovet jne. Brändäys on nykyisin yhä merkittävämmässä roolissa, ja on tärkeää, että yrityksesi ainutlaatuisuus näkyy tapahtumissasi. 

 

Yhteysverkkoomme kuuluu mm. muusikoita, suunnittelijoita, ateriapalveluja ja palveleva henkilökunta. Halusitpa sitten toiveittesi mukaisen avaimet käteen -tapahtuman tai vain tiettyjä osa-alueita käsittävän – varmistamme, että panoksesi antaa sinulle juuri sen tuloksen, jonka haluat.

Tavanomaisen rekrytointimenettelyn avoimella haulla sanotaan vievän 50–150 tuntia. Yrittäjän kannalta kyse on arvokkaasta työajasta, jonka voisi käyttää liiketoiminnan pyörittämiseen.

 

Arvojensa ja HPL-jäsenyytensä velvoittamana PPLE pyrkii aina positiiviseen ja syrjimättömään rekrytointimenettelyyn, jossa painopistealueita ovat osaaminen ja soveltuvuus. Etsimme eri kanavien kautta uusia, asiakkaan vaatimusten mukaisia, työntekijöitä. Meillä on hyvät alueelliset ja kansalliset verkostot sekä kansainväliset yhteydet eri maihin. Lopullisen valinnan seulomistamme ehdokkaista teet aina sinä. Yrittäjänä sinun ei todellakaan tarvitse venyä kaikkeen itse, me autamme sinua.

 

Työlupa-asiat ja yhteisöön integroituminen kuuluvat myös asiantuntija-aloihimme.