FINLAND

Kontaktuppgifter

Tina Nylund
VD
+358 44 231 4089
tina.nylund@pple.fi

 

Christoffer Sirén
Rekryteringskonsult
+358 41 310 4847
christoffer.siren@pple.fi

Våra tjänster

Vår expertis täcker en rad olika områden. Läs gärna mera om vad vi kan erbjuda dig. 

Det sägs att en normal rekryteringsprocess med öppen ansökan tar mellan 50 och 150 timmar att genomföra. Som företagare är det värdefull arbetstid som kunde användas på din kärnverksamhet.

 

Utgående från vår värdegrund och vårt medlemskap i HPL ry så strävar vi på PPLE alltid till en positiv och ickediskriminerande rekryteringsprocess, där kompetens och lämplighet är i fokus. Via våra olika kanaler söker vi nya medarbetare enligt den kravprofil du har.

 

Vi har goda regionala och nationella nätverk och även internationella kontakter till olika länder. Du själv gör det slutliga valet bland de kandidater vi sållar fram. Som företagare behöver du faktiskt inte hinna med allt, vi avlastar dig.

 

Arbetstillståndsärenden och samhällsorientering hör också till våra experttjänster.

 

Har du ett behov av fler medarbetare? Ett större projekt, en arbetstopp, eller behov av vikarier eller inhoppare? Då kan det vara en bra lösning att hyra in personal för kortare eller längre tid. Vi på PPLE sköter alla arbetsgivaruppgifter med avtal, löner, arbetshälsovård, försäkringar m.m.

 

Du som kundföretag har hand om arbetsledningen på din arbetsplats och får endast en månadsfaktura enligt vårt gemensamma tjänsteavtal. Beroende på arbetsuppgifternas art så söker vi medarbetare via öppen ansökan eller via den personal som vi redan har i våra register.

 

I enlighet med vår värdegrund och HPL ry:s direktiv så ser vi människan bakom varje arbetstagare och verkar för ett hållbart arbetsliv för alla parter. Vi följer kollektivavtalsenliga löner och gällande lagstiftning. 

 

Fokusera på din business så fokuserar vi på personalresursen. Under hela avtalsperioden finns vi där som support. 

Tycker du att processerna ifråga om utländsk personal/säsongsarbetare är krångliga? Vi förstår dig! Det är mycket att hålla reda på vad gäller vilka olika typer av tillstånd som finns och vilka bilagor som behövs, både för arbetsgivaren och den kommande arbetstagaren. Vi har erfarenhet av migrationsärenden och kan sköta processen från början till slut eller endast den bit som du tycker du behöver hjälp med.

 

Samhällsorientering/relocation av nya medarbetare på orten är viktigt för att de ska trivas och stanna kvar eller återkomma för arbete. Saker som vi tar för givna kan vara helt obekanta för någon från en annan ort eller annat land. Vi ser till att dina medarbetare får bästa möjliga start på orten och därmed även kan ge allt på jobbet.

För att göra ett bra jobb krävs att övriga bitar i livet är i skick. För en ny medarbetare från en annan ort eller från utlandet är det både utmanande och tidskrävande att skaffa information och skapa en fungerande vardag på ett nytt ställe.

 

Fakta om landet och orten, vilka fritidsintressen man kan utöva, var vandringsleder eller bästa stranden finns, hur avfallshanteringen fungerar, bankkonto, FPA, hälsovård, skattekort, bibliotek, traditioner, evenemang, allemansrätt, skola och dagis – listan är lång på de frågor som dyker upp. Vi erbjuder olika paketlösningar enligt era och arbetstagarnas behov. 

I takt med att automation och digitala verktyg ökar så blir de mänskliga resurserna som finns kvar i organisationen allt viktigare. En välmående personal presterar bättre. Att satsa på gemensamma aktiviteter ger stor utdelning i fråga om trivsel och byggande av goda team. Utifrån era önskemål och behov bygger vi upp paket som för ert team framåt och därmed skapar mervärde för hela företaget.

 

Vi är inte helt säkra på att skratt förlänger livet, men vi på PPLE är bergsäkra på att arbetsgemenskapen mår bra av det. Hör av dig till oss så ger vi förslag!

Vi hjälper dig gärna i arrangemang av företagets olika event, både internt för den egna personalen samt kundevent, seminarier, öppet hus m.m. Branding spelar en allt större roll idag och det är viktigt att det unika i ert företag återspeglas i era arrangemang. 

 

Vårt kontaktnät omfattar bland annat musiker, designers, cateringtjänster och serveringspersonal m.fl. Nyckel i hand event enligt dina önskemål eller få hjälp av oss med vissa specifika bitar – allt för att satsningen ska ge just det resultat du önskar.

Det sägs att en normal rekryteringsprocess med öppen ansökan tar mellan 50 och 150 timmar att genomföra. Som företagare är det värdefull arbetstid som kunde användas på din kärnverksamhet.

 

Utgående från vår värdegrund och vårt medlemskap i HPL ry så strävar vi på PPLE alltid till en positiv och ickediskriminerande rekryteringsprocess, där kompetens och lämplighet är i fokus. Via våra olika kanaler söker vi nya medarbetare enligt den kravprofil du har. Vi har goda regionala och
nationella nätverk och även internationella kontakter till olika länder. Du själv gör det slutliga valet bland de kandidater vi sållar fram. Som företagare behöver du faktiskt inte hinna med allt, vi avlastar dig.

 

Arbetstillståndsärenden och samhällsorientering hör också till våra experttjänster.