FINLAND

Kontaktuppgifter

Tina Nylund
VD
+358 44 231 4089
tina.nylund@pple.fi

We are
The People Company

Vi är PPLE -
Experter på rekrytering, uthyrning av arbetskraft & kompetensförmedling

We are
The People
Company

Vi är PPLE -
Experter på rekrytering,
uthyrning av arbetskraft & kompetensförmedling

Kontakta oss

Tina Nylund
VD
+358 44 231 4089
tina.nylund@pple.fi