Våra tjänster

Rekryteringstjänst

För att genomföra en rekryteringsprocess behövs både tid och resurser. På PPLE The People Company förstår vi värdet av din arbetstid och våra tjänster finns till för att avlasta våra kundföretag.

 

Vi strävar efter en positiv rekryteringsprocess där kompetens och lämplighet står i centrum. Genom våra nätverk och kanaler söker vi aktivt för att få till bästa möjliga matchning både för ditt företag och den sökande.

 

Vi börjar alltid med en diskussion med er i kundföretaget om det aktuella behovet. Själva processen kan sedan indelas i 9 steg.

 

  1. Fastställande av kravprofil & arbetsbeskrivning.
  2. Utformning av marknadsföringsmaterial och publicering samt spridning via PPLE:s nätverk.
  3. Ansökningar tas emot via PPLE:s digitala rekryteringssystem. Förfrågningar till PPLE via telefon och e-post.
  4. Urval till intervjuer utgående från kravprofil och ansökningshandlingar.
  5. Intervjuer genomförs och helhetsbedömning av kandidaterna sammanställs av PPLE.
  6. Presentation av kandidater för uppdragsgivaren.
  7. Uppdragsgivaren väljer vilka de vill träffa, intervjuerna sammankallas av PPLE.
  8. Slutligt val görs av kundföretaget på basen av samlad information.
  9. Anställning och utvärdering.

 

Ta kontakt så ger vi offert utgående från just ert behov ifråga om nyanställningar.

 

Hyrd personal

Har du ett behov av fler medarbetare? Ett större projekt, en arbetstopp, eller behov av vikarier eller inhoppare? Då kan det vara en bra lösning att hyra in personal för kortare eller längre tid. Vi på PPLE sköter alla arbetsgivaruppgifter med avtal, löner, arbetshälsovård, försäkringar m.m.

 

Du som kundföretag har hand om arbetsledningen på din arbetsplats och får endast en månadsfaktura enligt vårt gemensamma tjänsteavtal. Beroende på arbetsuppgifternas art så söker vi medarbetare via öppen ansökan eller via den personal som vi redan har i våra register.

 

I enlighet med vår värdegrund och HELA ry:s direktiv så ser vi människan bakom varje arbetstagare och verkar för ett hållbart arbetsliv för alla parter. Vi följer kollektivavtalsenliga löner och gällande lagstiftning.

 

Fokusera på din business så fokuserar vi på personalresursen. Under hela avtalsperioden finns vi där som support. 

Konsultering och föreläsningar

I vår tjänsteportfölj hittas även konsultering och föreläsningar inom personaltjänstesegmentet.

 

Är det något inom HR som ert företag behöver hjälp med? Vi hjälper gärna till med t.ex. mallar för arbetsavtal, utvecklingssamtal eller föreläsningar kring ämnen inom personaltjänster som t.ex.  Internationell rekrytering eller Rekryteringsprocessens uppbyggnad.

 

För arbetssökande och t.ex. studerande håller vi föreläsningar om jobbsökning bl.a.;
Hitta ditt jobb
Jobsearching in Finland

 

Har ni något ni undrar över är det bara att ta kontakt så ser vi på vilket sätt vi kan vara till störst nytta för er!

Internationell rekrytering

Det är ett faktum idag att det inte alltid är möjligt att hitta lämplig kompetens inom det egna landet. Eftersom processerna kring utländsk personal kräver specialkunnande så är vi på The People Company glada att kunna erbjuda den tjänsten till våra kundföretag

Tack vare vår expertis inom migrationsärenden kan vi hantera hela processen eller endast de delar du behöver hjälp med.

Vi har fungerande internationella kanaler och nätverk och har bland annat rekryterat ett betydande antal personer internationellt till metallindustrin i Österbotten. Vid rekryteringen tar vi fasta på företagets behov av kompetens och säkerställer bland annat att språkkunskaperna i engelska är tillräckliga. Som en smidig start på arbetsförhållandet har vi möjlighet att fungera som arbetsgivare innan arbetstagaren övergår till anställning inom kundföretaget.

 

Vi tar hand om all administration såsom arbetstillstånd, skattekort, bankkonto, registreringar, FPA och så vidare. Vi erbjuder samhällsorientering och finns till hands för stöd och hjälp i olika frågor. På så sätt kan du känna dig trygg med att dina internationella medarbetare får bästa möjliga start.

 

Vi har fram till år 2024 rekryterat personal från fler är 20 olika nationaliteter.

Tina Nylund

VD

Tina jobbar som VD och och medgrundare till företaget.

tina.nylund@pple.fi
+358 44 231 4089

Christoffer Sirén

Rekryteringskonsult

Christoffer är rekryteringskonsult och har jobbat på PPLE sedan september 2022.

christoffer.siren@pple.fi
+358 41 310 4847

© PPLE The People Company / 2024 / All Rights Reserved.